کتاب هنر شفاف اندیشیدن،یک کتاب در زمینه روانشناسی و خودشناسی است که توسط یک رمان‌نویس و کارآفرین سوئدی نوشته شده است و عادل فردوسی‌پور به همراه دو تن دیگر آن را ترجمه کرده‌ اند،

×