توسعه فردی

چطور میتوانیم ایده آل ها و برنامه های شخصی خودمون رو به واقعیت تبدیل کنیم ؟ برنامه ریزی توسعه فردی یک راه حل برای مشخص کردن اهداف و چشم اندازهای…

۱- هر روز ۲ ساعت زودتر از اینکه از خانه برای کار خارج شوید ، بیدار شوید
۲- مهمترین کارهای هر روزتان را اول صبح انجام دهید
۳- روی پیشرفت کارهایتان تمرکزکنید و نه خروجی کاری که انجام می دهید

×